شماره های تماس با قالیشویی الهیه :

22959038-22972707-22972708 شعبه پاسداران

22729963 شعبه شمال تهران

22320477-22320478-26324875-22329084 شعبه میدان ملت و مجیدیه و رسالت

 

نشانی دفتر قالیشویی الهیه روی نقشه جهت مراجعه حضوری